Stoeterij Galloper

Keuringen Friezen

28-06 Fokdag Vrouwenpolder

05-07 Fokdag Helden-Panningen

12-07 Fokdag Midden-Nederland te Kootwijk

19-07 Fokdag Ta it Bihald te Garijp

26-07 Fokdag Fokver. It Fryske Greidhynder

02-08 Fokdag Fokver. Noord-Zuid Holland te Oudkarspel

04-08 Fokdag Het Fr. Paard Zuid-Nederland

05-08 Fokdag Fokver. Fr. Paarden Ameland

11-08 Fokdag Fokver. Het Hossevolk Terschelling

13-08 Fokdag Fokver. Het Fr. Paard Twente Achterhoek

16-08 Fokdag Het Fr. Paard Wolvega

23-08 Fokdag It Fryske Hynder Sneek